BLSLV

Novostavba ekologického rodinného domu.

Autori: Martin Mihaly /atelier11.sk/, Vladimir Vašut, Viktor Vlach /underconstruction architects/

Projekt ekologického rodinného domu je zameraný na maximálne využitie prírodných zdrojov pozemku. Tvaroslovie pracuje s výškovými úrovňami terénu a s orientáciou na svetové strany. Hlavným prvkom domu sa stáva uzatvárateľná terasa, ktorá preberá typológiu gánku. Jednotlivé miestnosti sú orientované do spoločnej južnej terasy, na severe sú utilitárne priestory. Projekt aktívne pracuje s princípom nočného ochladzovania stropov, s revolučným rozmiestnením vetracích otvorov, ktoré umožní prísun vzduchu ideálnej teploty a ďalšími prvkami umožňujúcimi pasívnu reguláciu klími domu.

residential