LBTC

Štúdia novostavby rodinného domu.

autor: Martin Mihaly

Rodinný dom ktorý je postavený na základoch pôvodného domu, tento fakt definoval celkové riešenie. Jedná sa hmotovo jednochú stavbu na približne štvorcovom pôdoryse s vystupujúcou hmotou v prízemí. Výrazným prvkom je presah strechy. Jednotlivé otvory vychádzajú z funkčného využitia vnútorných priestorov. Materiálové riešenie je striedme, jedná sa o kombináciu bielej hmoty domu a dreveného obkladu.

2017/09 residential