OPO

Rekonštrukcia pediatrickej ordinácie v Prešove

Hlavným architektonickým konceptom je „vložený drevený objekt“. Tento objekt je zvnútra čakárňou, z priestoru ordinácie multifunkčným úložným priestorom.
Zo strany ordinácie je objekt hladký a jednoliaty – vytvára predpoklad na nerušenú prácu. Tvorí ho vstavaná sústava skriniek a políc, ktorá sa dá kompletne uzavrieť.
Zmenšením pôvodnej čakárne a vybúraním časti priečky tak vzniká priestor v tvare „L“. Tento priestor je logicky rozzónovaný na časť pre sestru, časť pre vyšetrenie pacienta a časť určenú pre lekára.
Sestra sa može oddeliť od ordinácie a lekára posuvnou stenou, prípadne závesom.

štúdia 2015 súkromná osoba renovation