Súťaž Leopoldov

Cieľ súťaže – obnova areálu mestského úradu v Leopoldove.

Základným motívom návrhu je verejný priestor. Chceme sprístupniť nádvorie úradu, vtiahnuť doň návštevníkov a vytvoriť tak nové centrum Leopoldova. Vzniká tu námestie, ktoré je dôstojným predpriestorom pre mestský úrad a sobášny sál. Z pôvodného úradu zachovávame hlavnú nárožnú budovu. Novostavba úradu ustupuje námestiu a vytvára tak predpoklad ďalšieho zhodnotenia lokality. Rekonštruovaná budova zastrešuje sobášny sál a knižnicu, stáva sa kultúrnym aj spoločenským stredobodom nového priestoru.

competition, culture, renovation