Ateliér11 sme založili s cieľom vytvárať originálnu architektúru a inšpiratívny priestor.

V tvorbe sa zameriavame na vysoko individuálne riešenia šité na mieru pre našich klientov. Do projektu sa vždy snažíme vniesť niečo lokálne, autentické pre dané miesto a preniesť to do prvkov súčasnej „modernej“ architektúry.

Ponúkame svieže nápady a služby v oblasti projektovania stavieb všetkých druhov a rozmerov. Pre architektúru je najdôležitejšia myšlienka, preto kladieme veľký dôraz na samotný návrh a jeho následne realizovanie dozorujeme do momentu kolaudácie.

Tešíme sa na prípadnú spoluprácu.