Mlyn

Mlyn sa nachádza v obci Tichý Potok na východe Slovenska. Zámerom investora je premena pôvodného mlyna na turistickú ubytovňu. Nakoľko je súčasný objekt v značne poškodenom stave, je nutné odstrániť celú vrchnú – drevenú časť. Z pôvodného mlyna ostane len torzo v podobe kamenného múriku do výšky jedného podlažia. Na toto torzo plánujeme nasadiť, levitujúci objekt ubytovne. Ubytovňa preberá tradičné tvaroslovie, osídľujeme ju ale úplne netradične. Namiesto tmavej vnútornej chodby je prístup do obytných buniek priamo z terénu. Každá tak bunka ostáva v maximálnom kontakte s okolím. Ubytovňu – stodolu delíme na 8 buniek, každú s vlastnou hygienou a kuchyňkou. Spanie je umiestnené na hygienickom boxe, ktorý tvorí jediný kompaktný prvok členiaci bunku. Stavebným materiálom je drevo, na obklad plánujeme použiť late z pôvodného objektu.

2013 renovation