podkrovie BA

Architektonická štúdia interiéru
miesto: BA_Podkrovie Hlučínska
autori: Martin Mihály, Matej Mihalič

Cieľom tejto štúdie je preskúmať možnosť využitia neobývaneho podkrovia rodinného domu na Hlučínskej ul. v Bratislave. Súčastný priestor tvorí otvorený prevýšený krov s výraznými konštrukčnými prvkami. Hmotovo mu dominuje štítova stena, susediaca z priľahlým domom a objekty komínov.
Výraznou a dobre čitateľnou kvalitou riešeného priestoru je jeho otvorenosť. To je zároveň črta ktorú chceme zachovať v navrhovanej prestavbe. Rovnako tak surovosť a určitú industriálnosť pôvodných materiálov, vnímame ako pozitívum, ktoré sa snažíme preniesť do nového priestoru.

08/2015 súkromná osoba renovation, residential