WUP

Transformácia výmenníkovej stanice na kultúrno-spoločenské centrum.

Naším cieľom je vytvoriť variabilný priestor, ponúkajúci príležitosti pre rôznorodé aktivity. Strešná terasa predstavuje nielen rozšírenie funkčnej plochy kultúrno-spoločenského centra, ale aj ikonu, ktorá zviditeľňuje výmenník v širšom okolí. Koncept je preto najsilnejší v jeho pôvodne zamýšľanom rozsahu, a to pri realizácií na všetkých výmenníkoch, ako jednotiaci, identifikačný prvok. Do hmoty pôvodného objektu nezasahujeme, je len doplnený o nevyhnutné otvory, renovovaný a vybielený. Na strechu pribúda terasa, zhmotnená 4m vysokou konštrukciou oplotenia. Prístupná je dvoma schodišťami, obalená pletivom. Pletivo zlieza po hmote schodíšť a zvýrazňuje princíp nového objektu posadeného na objekt pôvodný. Interiér riešime striedmo, centrálnym priestorom je multifunkčná hala, ohraničená traktom zázemia a miestnosťou TEHO, kam je zredukovaná pôvodná technológia výmenníkovej stanice. Multifunkčná hala je otvorený priestor lemovaný bielymi stenami, podlaha a strop sú sivé. V stavebných nikách sú umiestnené kuchynská a kancelárska linka, obe uzavreté posuvnými dverami. Znížená časť výmenníka je čiastočne prekrytá a slúži ako sklad, od hlavnej haly je oddelený pultom s úložnými priestormi. Za výmenníkom vzniká záhrada s terénnym sedením.

2013 EHMK Košice culture, renovation