Campus

Campus pre zamestnancov továrne.

Autori: Martin Mihaly /atelier11.sk/, Vladimir Vašut, Viktor Vlach, Erika Vašutová /underconstruction architects/

Stěžejní myšlenkou projektu je vybudování nové, moderní továrny. Výrobní budova s nezbytnou vývojovou a administrativní sekcí bude doplněna ubytovacími kapacitami, tzv. Campusem. Převážnou část zaměstnanců/účastníků projektu budou tvořit čerství absolventi vysokých škol různých technických i ekonomických zaměření. Mladí inženýři by zde měli za 2 až 3 roky získat maximální kvalifikaci a načerpat cenné zkušenosti v reálném prostředí továrny s výrobou postavenou na znalostech a nejmodernějších technologiích. Získají tak první pracovní referenci, která se stane odrazovým můstkem pro jejich další profesionální uplatnění.

Výrobní budova sestavená z modulů o rozměrech 15 x 15 m je seshora a z čela obalena administrativně společenským objektem usazeným do pobytové zahrady na střeše budovy. zde jsou také šatny zaměstnanců, Jídelna a zasedací místnosti. ve výrobním objektu bude k dispozici 9 500 m2 čistých výrobních prostor a společně se skladovými prostory, Administrativou, vývojem a pomocnými funkcemi to bude celkem bezmála 15 000 m2. Dospod pod výrobní objekt je s využitím klesajícího terénu podsunuto kryté parkování pro 168 vozidel zaměstnanců, které tak nezabírá venkovní plochu.
Dvou až čtyřpodlažní obytná hmota tvoří jakési optické ohraničení areálu. Všech 167 bytů je orientováno ke slunci a výhledům, přístupové pavlače a únikové schodiště směrem k výrobnímu objektu. Linie bytového domu je začleněna do terénu na stejném principu jako výrobní objekt. krytý prostor pod domem může sloužit společenským, obchodním a oddechovým funkcím. Domky umístěné na střeše obytného budovy budou obývat klíčoví zaměstnanci a špičkoví specialisté podílející se na odborném růstu mladých zaměstnanců.

residential