Dlhý dom do Bášte

Koncept / Dlhý dom do Bášte sa snaží v maximalnej miere využiť možnosti pozemku. Obytná časť je dvihnutá nad rovinatý terén, aby umožnila širší rozhľad po okolí. Samotná hmota objektu vychádza z tvaroslovia tradičného domu, s tým korešponduje aj pozdĺžne radenie jednotlivých miestností. Dom si pod sebou, na terénne, vytvára zázemie spojené s aktivitami viazanými k samotnému pozemku. Umiestnenie vnútorného bazéna umožňuje jeho celoročné využitie. Bazén zároveň slúži ako regulátor klímy. Spodnú časť domu je možné celú otvoriť, na terenné tak vznikne otvorená rekreačná plocha so zatienenou terasou s bazénom.

residential