Chalupka

Architektonická štúdia RD
autor:    Martin Mihály

Rekonštrukcia vidieckeho domu ponúka názor na obnovu historického dedičstva s obmedzeným finančným rozpočtom. Pôvodnou požiadavkou investora bol návrh prestavby podkrovia za účelom vytvorenia nočnej zóny vidieckeho domu. Po analýze pôvodného domu sme sa dohodli na spracovaní jednoduchého elaborátu – štúdie, ktorá by navrhla ideálny stav rekonštrukcie za minimum peňazí. Rozšíreny stavebný program, tak zahŕňa zobytnenie zadnej drevenej časti domu, premenu strednej časti na letnú terasu a postupné zobytnenie celého domu. Filozofiou návrhu je zachovanie vidieckeho charakteru domu s minimom zásahov s veľmi malým rozpočtom.

renovation, residential