Knihovna Uvaly

Autor: Martin Mihaly

Objekt svým osazením na hranu pozemku respektuje stav a charakter přilehlého náměstí. Zároveň dotváří v současnosti neartikulovanou plochu vnitřního nádvoří radnice. Jednoduchým využitím výškového rozdílu mezi náměstím a zahradou vzniká vyvýšena terasa jako logické pokračování samotného parteru budovy. Terasa přechází v zpevněnou plochu nádvoří, které propojuje radnici s knihovnou. Nádvoří je tu chápáno jako městský park s převládajícími zpevněnými plochami v stínu stromů a slouží primárně hostům knihovny. Propojení na dětské hřiště je zachováno. Zásobování je řešeno z nádvoří přes vjezd budovy radnice.

Jedná se o jednoduchý archetypální objekt tvarově navazující na okolní zástavbu. Tradiční forma domu je dobře vžita v mysli obyvatel a vytváří tak předpoklad dobrého přijetí budovy. Posun tradiční formy je založen na unikátním pojetí fasády, která je inspirovaná regálem plným knih čímž vzniká charakteristické členění obalu domu. Fasáda tady plní hned několik funkcí, jednak je součástí nosného systému budovy, jednak umožňuje zahuštění pevných části fasády v závislosti na orientaci vůči světovým stranám.

Provoz budovy je řešen s ohledem na maximální přehlednost a jednoduchost. Po stranách knihovny na štítech budovy se nacházejí bloky zázemí a vertikálních komunikací. Prostor uprostřed je věnován jednotlivým provozním blokům knihovny. Parter je pojat jako otevřený prostor s vestibulem a multifunkčním sálem uprostřed. Samotný sál je možné otevřít a užívat jako součást vstupních prostor, vznikne tak prostorná hala s multifunkčním využitím. Samotný volný výběr se nachází v nejhodnotnější a nejexkluzivnější části budovy – pod střechou s výhledem na náměstí a do parku. Okupuje tak 3. a 4. patro. Oba patra jsou vizuálně propojená řadem vertikálních otvorů, z nichž hlavní se nachází ve středu dispozice. Nad tímto otvorem je umístěná točna – malé víceúčelové hlediště s možností natočení dle aktuálního využití. Točna představuje jakési oddechové schody, slouží buď to jako vyhlídka, hlediště pro přednášky nebo promítání. Součástí 4.NP jsou vyvýšené plošiny se studijními boxy.

Fasáda je zamýšlená jako souvrství izolačního zasklení, mechanického stínění a povrchové vrstvy z low-e zasklením. Tohle složení je možné i v jednoplášťové variantě v pořadí z exteriéru: low-e zasklení, izolační zasklení a mechanické stínění. Mechanické stínění zabezpečí automatické žaluzie reagující na světelné podmínky. Tepelnou pohodu zabezpečí vrstva low-e zasklení propouštějící jenom malou složku tepelného záření nacházejícího se ve slunečním světlu.

competition, culture