Dom VG

Prestavba typového RD
Autor: Martin Mihaly, Matej Mihalič

Architektonická štúdia prístavby RD
Táto štúdia predstavuje návrh prístavby rodinného domu. Riešenie vychádza z požiadavky majiteľov na rozšírenie pôvodného domu o prístavbu s pôdorysným rozmerom 9x9m.
Hmota domu je jednoduchá výškovo odstupňovaná, podľa funkčných požiadaviek jednotlivých priestorov.
V časti prístavby sa nachádza obývacia hala, zaberajúca celé prvé nadzamné podlažie s prístupom na terasu. Nad halou je miestnosť hlavnej spálne so zimnou záhradou, kúpelňou a šatňou. Hmota spálne je odsadená od pôvodného domu, vzniká tak svetlík, ktorým je presvetlená stredná časť domu. Tento priestor by bol inak bez svetla a bez možnosti vetrania. Celkovo tak prístavba pôsobí vzdušným a otvoreným dojmom.
Dispozícia pôvodného domu je na želanie majiteľov ponechaná vo viac-menej nezmenenej podobe, čím sa umožní etapizácia výstavby. Dôležitým zásahom je premiestnenie kuchyne z pôvodnej polohy na severnej strane domu na juh a umiestnenie jedálne do miesta prepojenia pôvodného domu s prístavbou. Na túto zmenu nadväzuje aj rozšírenie vstupného priestoru do kuchyne a zlúčenie kuchynských dverí a priľahlého okna do jedného otvoru.
Materiálove riešenie je kombináciou dvoch obkladových dosák, cortenu a svetlého obkladu Fundermax. Materiály budú vyvzorkované v ďalšom stupni PD. V princípe je svetlý obklad vždy v línií okenných otvorov a tmavý obklad je mierne predsadený  v úrovni parapetov a atiky. Objekt je doplnený drevenou pergolou so sklenenou strechou.

renovation, residential