PDH

Štúdia novostavby víkendového domu vo vidieckom prostredí.

autor: Martin Mihaly
rozpočet: 80 000 eur

Tento návrh bol silne ovplivnený požiadavkou klienta na tradičné tvaroslvie domu so štítovou strechou. Dom je rozdelený do dvoch navzájom nezávislých celkov, spojených zimnou záhradou.

residential