TRKVC

Novostavba RD
autor:    Martin Mihály, Matej Mihalič

360° prehliadka

Základnou  ideou návrhu je rešpektovanie danosti pozemku, kvalitné prepojenie obytných priestorov so záhradou domu, práca s matériou stavby a zakomponovanie zelene do života domu.
Tvar domu vychádza z daností pozemku, pôdorysne kopíruje stavebnú parcelu. So severnej strany zachováva minimálny odstup od hranice pozemku 3m, od východnej hrany je odsadený o 2,8m čím vzniká priestor pre dočasné parkovacie miesto. Od suseda na východe je dom odsadený o 1,2m. Dom tak využíva celú šírku pozemku na prípustné maximum. Vzniká objekt lichobežníkového pôdorysu, jeho ďalšie členenie je ovplyvnené funkčnými požiadavkami na prevádzku.
Materiálové riešenie pracuje s prirodzenou štruktúrou použitých materiálov, zámerom je podporiť koncept domu ako utilitárnej stavby v záhrade, bez okrás a zbytočností.
Dom je navrhnutý ako kombinovaná konštrukcia, nosné a obvodové steny sú tehlové. Steny garáže a skladu na západe sú z betónových tvárnic kladených na kolmo. Vznikne tak rastrovaná stena s množstvom úložných priestorov, slúžiaca ako odkladací priestor a optická bariéra. Tvárnice ostanú vo svojej prirodzenej podobe bez povrchovej úpravy.  Stropná konštrukcia je trámová drevená s priznanými trámami a dreveným záklopom. Podlaha dennej časti je betónová, v nočnej časti drevená, deto na terase. Na 2NP sa nachádza znížená miestnosť pracovne s revíznym výlezom na strechu a výhľadom na juh. Galériové otvorenie pracovne do obývacej izby zároveň slúži ako zdroj severného, neoslňujúceho svetla. Otvor samotný je prekrytý sieťou na ležanie. Na streche je vyčlenené miesto pre pestovanie zeleniny, budú tu uložené kvetináče osadené do súvrstvia štrkového zákrytu strechy.
Celkovo dom predstavuje v určitom zmysle netradičné riešenie obytného priestoru a na obmedzenej podlažnej ploche ponúka širokú škálu využitia priestorov.

residential