SnP

Architektonická štúdia RD SnP
Autor: Martin Mihály

Umiestnenie – urbanistická koncepcia
Dom je osadený pri južnej hranici pozemku, so zámerom vytvoriť parkovacie miesto v úrovni priľahlej komunikácie a vytvoriť optickú bariéru medzi ulicou a súkromným pozemkom.

Architektonické riešenie
Jedná sa o objekt pozostávajúci z dvoch zošikmených hmôt postavených do kontrapoziície. Tieto hmoty vychádzajú z vnútorného usporiadania objektu a predstavujú dennú a nočnú zónu domu. Ich výškové usporiadanie reaguje na svetlné podmienky parcely.

Dispozičné riešenie
Jedná sa o dvojpodlažný dom s jedným čiastočne zapusteným podlažím. V hornej časti objektu sa nachádza vstup, dve izby s hygienickým zázemím a šatník, dole je obytná zóna, hlavná spálňa a hygienicko-technické zázmie. Prepojenie so záhradou umožňuje terasa so stupňovitým sedením. Zo strany od ulice je umietnený prístrešok na parkovanie.
Výrazným prvkom interiéru je galéria prepájajúca vstupnú halu s obývacou izbou, zmyslom gelérie je priniesť do interiéru južné svetlo a zabezpečiť tak priaznivé svetelné podmienky dennej zóny.

Materiálové riešenie
Z exteriéru dom sleduje jednoduchú logiku – kde je pohyb a život tam je drevo, zo strán k susedom je dom striedmy – omietka so sivou maľbou. Strecha je z časti plechová sivá, strecha nad obytnou zónou je zatrávnená a prístrešok na parkovanie je drevený s lexanouvou strechou.

Konštrukčné riešenie
Jedná sa o murovanú stavbu na betónových základoch s drevenou strechou.

residential